RELACJA Biegli rewidenci oczami rad nadzorczych

615
views

Najważniejsze wnioski z analizy przeprowadzonej wśród członków rad nadzorczych nt. biegłych rewidentów – audytorów badających ich sprawozdanie finansowe.

Wyniki zaprezentowano podczas XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu w dniu 18 października 2017 roku.

Najważniejsze spostrzeżenia

 • 90% – członków rad nadzorczych widzi dodatkowe korzyści z badania sprawozdania niż tylko spełnienie wymogu wynikającego z przepisów prawa
 • 2,67 lat – średni oczekiwany czas na jaki powinien zostać wybrany audytor
 • 52% – dla tylu członków rad nadzorczych nie ma znaczenia jaka jest forma organizacyjna firmy audytorskiej, 11% – uważa, że najlepsza to jednoosobowa działalność gospodarcza
 • O wyborze audytora decyduje:
  90% doświadczenie biegłego w branży
  – 67% cena za badanie
  – 38% doświadczenie firmy audytorskiej w branży
  – 33% skład zespołu badającego
  – 24% czas badania
  – 10% wielkość firmy audytorskiej i rozpoznawalność jej marki
  (można było wskazać max 3 odpowiedzi)
 • 8,25 pkt – ocena kompetencji audytora badającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok (skala 1-10)

Przesłanie dla biegłych rewidentów: „Proszę dzielić się z radą nadzorczą i zarządem swoimi uwagami na temat wszystkich obszarów funkcjonowania badanej firmy, niezależnie od ewentualnych negatywnych reakcji.” 

Relacja z panelu na stronie http://dka.pibr.org.pl/audytorzy-musza-coraz-szerzej-widziec-swoja-misje/