INTERPRETACJA Interpretacja indywidualna – zwrot kosztów z tytułu dojazdu członka Rady Nadzorczej

2632
views

Zwrot kosztów z tytułu dojazdu członka Rady Nadzorczej z miejscowości zamieszkania do siedziby Spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacone tym tytułem należności nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a przychód ten należy opodatkować, gdyż członkowie Rady Nadzorczej nie odbywają podróży, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczek) na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Całość na: https://interpretacje-podatkowe.org/rada-nadzorcza/0114-kdip3-3-4011-214-2017-3-jk3