ZAPOWIEDŹ 2018 rok z oświadczeniami majątkowymi członków rad nadzorczych?

2108
views

Niewykluczone że już niedługo nowe grupy osób zostaną objęte obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych. Trwają prace nad ustawą o jawności życia publicznego, która wprowadza obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez 141 grupy osób, w tym (jawnych oświadczeń) przez członków rad nadzorczych spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nowe obowiązki mogą dotknąć nawet kilkunastu tysięcy członków rad nadzorczych, aczkolwiek część z nich zapewne składa oświadczenia już dziś – z racji innych aktywności zawodowych.

Obecnie przepis jest w procesie konsultacji i opiniowania. Jego ostateczne treść, jak i termin wejścia w życie, nie są jeszcze znane.

Będziemy bacznie przyglądać się proponowanym zmianom, gdyż niewątpliwie mocno zrewolucjonizują „życie” rad nadzorczych.