WAŻNE Nowe sprawozdanie z badania i raport nt. informacji niefinansowych (21.02.2018 aktualizacja)

290
views

Sprawozdania finansowe spółek notowanych na GPW za 2017 r. obfitują w wiele zmian. Warto z nimi zapoznać się na konkretnych przykładach.

12 lutego 2018 r. pierwsza spółka (ŻYWIEC S.A.) opublikowała swój raport roczny za 2017 r.

Na szczególną uwagę zasługuje:

– zmienione sprawozdanie z badania, zastępujące dotychczasową opinię i raport biegłego rewidenta – https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/a_i_raport_bieglego_rewidenta_do_raportu_jednostkowego_Grupy_Zywiec_S.A._2017_201802120530374248.pdf

– całkowicie nowe sprawozdanie na temat informacji niefinansowych – https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/V._Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Zywiec_S.A._2017_201802120530374248.pdf

To lektura obowiązkowa każdego finansisty, analityka i każdego kto interesuję się rynkiem kapitałowym.

 

(aktualizacja)

Kolejny przykład:

– (13.02.2018) BZ WBK S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/Spr._audytora_R_2017_pol_201802130708179339.pdf (sprawozdanie z badania) oraz https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/Spr._Zarz._2017_pol_201802130765869203.pdf (raportowanie niefinansowe od str. 134)

– (21.02.2018) Orbis S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/sprawozdanie_audytora_z_badania_Orbis_R2017_201802210361569030.pdf (sprawozdanie z badania) oraz https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/Jednostkowe_sprawozdanie_niefinansowe_za_2017_201802210361569030.pdf (raportowanie niefinansowe)