Dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty uzyskania przychodów – nowość od GOFIN

1066
views

Wydatki poniesione przez podatnika z tytułu zwrotu kwot wydatkowanych przez członków rady nadzorczej na dojazdy na posiedzenia rady nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych”

Więcej na http://www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/11,4941,226006,dojazdy-czlonkow-rady-nadzorczej-na-posiedzenia-rady-a-koszty.html

Komentarz: A zapisy art. 2221 § 2 ksh (Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady) oraz art. 392. § 3 ksh (Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady) są bez znaczenia? Proponujemy może całkowicie wyłączyć z kup wszystkie wydatki – również wynagrodzenia… Można, można!