WAŻNE Nowe sprawozdanie z badania i raport nt. informacji niefinansowych (17.04.2018 aktualizacja)

4620
views

Sprawozdania finansowe spółek notowanych na GPW za 2017 r. obfitują w wiele zmian. Warto z nimi zapoznać się na konkretnych przykładach.

12 lutego 2018 r. pierwsza spółka (ŻYWIEC S.A.) opublikowała swój raport roczny za 2017 r.

Na szczególną uwagę zasługuje:

– zmienione sprawozdanie z badania, zastępujące dotychczasową opinię i raport biegłego rewidenta – https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/a_i_raport_bieglego_rewidenta_do_raportu_jednostkowego_Grupy_Zywiec_S.A._2017_201802120530374248.pdf

– całkowicie nowe sprawozdanie na temat informacji niefinansowych – https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/V._Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Zywiec_S.A._2017_201802120530374248.pdf

To lektura obowiązkowa każdego finansisty, analityka i każdego kto interesuję się rynkiem kapitałowym.

Uwaga – zapis seminarium edukacyjnego on-line na temat raportowania niefinansowego, które odbyło się w Ministerstwie Finansów w dniu 2 marca 2018 roku. Link do zapisu

Również odpowiedzi udzielone przez MF link

(aktualizacja)

Kolejne przykłady:

– (13.02.2018) BZ WBK S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/Spr._audytora_R_2017_pol_201802130708179339.pdf (sprawozdanie z badania) oraz https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/Spr._Zarz._2017_pol_201802130765869203.pdf (raportowanie niefinansowe od str. 134)

– (21.02.2018) Orbis S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/sprawozdanie_audytora_z_badania_Orbis_R2017_201802210361569030.pdf (sprawozdanie z badania) oraz https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/Jednostkowe_sprawozdanie_niefinansowe_za_2017_201802210361569030.pdf (raportowanie niefinansowe)

– (26.02.2018) Bank Millennium S.A. https://www.bankier.pl/wiadomosc/BANK-MILLENNIUM-S-A-wyniki-finansowe-7574325.html (jednostkowe) oraz https://www.bankier.pl/wiadomosc/BANK-MILLENNIUM-S-A-wyniki-finansowe-7574331.html (skonsolidowane)

– (27.02.2018) Bank Pekao S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/prawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_raport_jednostkowy_2017_201802271057945825.pdf (sprawozdanie biegłego rewidenta)  https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/Sprawozdanie__z__dzialalnosci_Bank_2017_201802271057945825.pdf (raportowanie niefinansowe od strony 107)

– (1.03.2018) Netia S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Raport_roczny_201803010683004013.pdf (jednostkowe – sprawozdanie z badania od str. 5; raportowanie niefinansowe od str. 108)

– (2.03.2018) Comperia.pl S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Grupa_Comperia_Sprawozdanie_z_badania_bieglego_rewidenta_2017_201803020760665998.pdf (sprawozdanie biegłego rewidenta)

– (6.03.2018) KOGENERACJA S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/6_Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_2017_GK_KGN_201803060742985673.pdf (sprawozdanie z badania) oraz https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/6_Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_2017_GK_KGN_201803060742985673.pdf (raportowanie niefinansowe od str. 69)

– (6.03.2018) PGE S.A. https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Dane-finansowe/2017#tab-Q4 (sprawozdanie z badania oraz raportowanie niefinansowe)

– (7.03.2018) LOTOS S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Jednostkoway_raport_roczny_Grupy_LOTOS_S.A._201803070494397795.pdf (sprawozdanie z badania oraz raportowanie niefinansowe)

– (7.03.2018) AGORA S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Sprawozdanie_z_badania_j_2017_pl_201803080518746044.pdf (sprawozdanie z badania) oraz https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Raport_niefinansowy_Agory_SA_2017_201803080518746044.pdf raportowanie niefinansowe)

– (7.03.2018) Ronson Europe N.V. (Holandia) https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Ronson_Consolidated_Annual_2017_PL_Final_201803081964592773.pdf (sprawozdanie z badania od str. 132 – wersja polska) oraz https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Ronson_Consolidated_Annual_2017_ENG_Final_201803081964592773.pdf (od str. 132 wersja angielska)

– (8.03.2018) Mennica Polska S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/GK_MPSA_Sprawozdanie_z_badania_31.12.2017_201803091989530002.pdf (sprawozdanie z badania)

– (8.03.2018) Amrest S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Sprawozdanie_z_badania_AmRest_Holdings_SE_2017_201803080842924818.pdf (sprawozdanie z badania) oraz https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_AmRest_2017_201803080842924818.pdf (raportowanie niefinansowe od str. 94)

– (12.03.2018) Helio S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/SA-P_2017-zal1_201803120446458582.pdf (sprawozdanie z badania)

– (12.03.2018) JSW S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/JEDNOSTKOWY_RAPORT_ROCZNY_2017_201803120304461494.pdf (raportowanie niefinansowe od str. 163; sprawozdanie z badania od str. 226)

– (13.03.2018) TAURON POLSKA ENERGIA S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Tauron_Jednostkowy_raport_roczny_2017_201803131196789443.pdf (raportowanie niefinansowe od str. 226; sprawozdanie z badania od str. 6)

– (27.03.2018) Elektrobudowa S.A. https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/raporty-okresowe/Raport-roczny-za-2017-rok-/idn:23763 (sprawozdanie z badania oraz raportowanie niefinansowe w sprawozdaniu zarządu z działalności od str. 51)

– (17.04.2018) Ferro S.A. https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-04/ie_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_z_Badania_Grupa_Kapitalowa_Ferro_S.A._2017_201804170738420357.pdf (sprawozdanie z badania)