Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 23 maja 2018 r. Stadion Śląski

834
views

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych, które odbędzie się 23 maja 2018 r. (środa), o godz. 16.30 na Stadionie Śląskim.

Tematem spotkania będzie: Walne Zgromadzenie – obowiązki, prawa, zadania Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej, a zatem porozmawiamy o tym co musi, a co może członek rady nadzorczej w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w tym również o powoływaniu, odwoływaniu, rezygnacji i udzielaniu absolutorium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków rad nadzorczych. Spotkanie ma charakter otwarty. Zgłoszenia: Piotr Rybicki, tel. 512-48-40-45, mail: rybicki@nadzorkorporacyjny.pl

Gościem spotkania będzie Tomasz Jabłoński – prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym.

Partnerem spotkania jest Prywatny Inkubator Biznesów http://www.pib-finanse.pl/

Uwaga – ze względu na to, iż spotkanie odbywa się na terenie Stadionu Śląskiego (dotyczy to zarówno wejścia na stadion, jak i wjazdu samochodem) niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (dane kontaktowe powyżej).

Osoby niezarejestrowane proszone są o kontakt telefoniczny. Tel 512.48.40.45