Sprawozdania Rad Nadzorczych za 2017 – już dostępne (aktualizacja 8.06.2018)

1269
views

Spółki giełdowe publikują – wraz ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – sprawozdania swoich rad nadzorczych za 2017 rok. Poniżej link do niektórych.  

Zapraszamy: