Sprawozdania Rad Nadzorczych za 2017 – już dostępne (aktualizacja 19.04.2018)

246
views

Pierwsze spółki giełdowe opublikowały – wraz ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – sprawozdania swoich rad nadzorczych za 2017 rok. Lektura warta uwagi. 

Zapraszamy:

Kolejne wkrótce…