Sprawozdanie z działalności jednostki e-book

514
views

W Polsce ponad 400 tys. podmiotów zobligowanych jest do sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki. Z myślą o tych członkach zarządu, na których spoczywa ten obowiązek przygotowano bezpłatny e-booka.

Pobranie poradnika nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.

Plik dostępny jest po kliknięciu poniższego adresu.

Sprawozdanie_z_działalnosci_jednostki_ebook

Uwaga! Z dniem 30.04.2018 znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i zakres sprawozdania z działalności jednostki spółek notowanych na GPW. Tekst nowe rozporządzenia tutaj. Nowa wersja e-booka ukaże się 1 lipca 2018 roku.