Prosta Spółka Akcyjna, czyli rewolucja w radach nadzorczych

1296
views

Trwają prace nad powołaniem do życia nowego rodzaju spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA).

Na nowo zostanie również zapisana rola rady nadzorczej w PSA. Będzie możliwe powołanie zarządu lub rady dyrektorów (czyli połączonego jednego organu składającego się z członków zarządu i rady nadzorczej – dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych), a w przypadku powołania zarządu fakultatywne będzie możliwe powołanie również rady nadzorczej (w modelu znanym już dziś).

Projekt nowelizacji KSH zawiera aż 123 nowe artykuły dotyczące tylko PSA, na ich szczegółową analizę należy zatem poczekać do ostatecznego kształtu ustawy. Jest kilka ciekawostek (np. brak określenia w ustawie minimalnej liczby członków rad nadzorczej, czy rozszerzenie możliwości kontrolnych przez członka rady i akcjonariusza) – dlatego nie można przegapić zmian, szykuje się bowiem rewolucja dla rad nadzorczych (i nie tylko).

Porównawczy opis zmian znajdziemy pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12311555/12507990/12507991/dokument341612.pdf

Pełny projekt nowelizacji pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12311555/12507990/12507991/dokument341636.pdf

Proces legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311555