Rejestracja na VIII Konferencję Rada Nadzorcza uruchomiona!

859
views

Uruchamiany rejestrację na VIII Konferencję Rada Nadzorcza oraz wręczenie wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2018, która odbędzie się 4 października 2018 r. w Dąbrowie Górniczej.

Link do rejestracji: http://www.personalities.pl/konferencja-rada-nadzorcza

O konferencji: http://nadzorkorporacyjny.pl/2018/06/viii-konferencja-rada-nadzorcza/

Dla kogo tworzymy Konferencję Rada Nadzorcza? Do udziału zapraszamy:

  • członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
  • udziałowców, wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych i osobowych,
  • pracowników działów nadzoru właścicielskiego,
  • innych osób współpracujących i obsługujących rady nadzorcze,
  • pracowników naukowych obszaru corporate governance,
  • osób planujących w przyszłości zasiadać w radach nadzorczych,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką nadzoru korporacyjnego.

Rozmawiamy o praktycznych aspektach nadzorowaniu firm z poziomu rady nadzorczej, nadzoru właścicielskiego oraz udziałowców, wspólników i akcjonariuszy.