Obowiązki informacyjne członków rad nadzorczych spółek giełdowych (przypomnienie)

736
views

Niby oczywiste… nabyłeś (lub sprzedałeś) akcje spółki w której jesteś w radzie nadzorczej… to powinieneś o tym poinformować. Oczywiste, ale… mamy przypadek (https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-08/Powiadomienie_art._19_MAR_201808041040450965.pdf), który pokazuje, że cały czas warto i trzeba edukować oraz przypominać o tym fakcie.

Obowiązek raportowania (potocznie zwane obowiązkami MAR-owskimi) dotyczy członków rad nadzorczych spółek notowanych na rynku głównym oraz na NewConnect, którzy nabyli (lub sprzedali) akcje spółki w której zasiadają, oczywiście w okresie sprawowania przez nich funkcji członka rady nadzorczej. Ale obowiązki nie powstają tylko „po”, należy również pamiętać o kilku innych ważnych elementach:

Innym aspektem jest wejście w posiadanie tzw. informacji poufnej. I wtedy również obowiązują członków rady nadzorczej ograniczenia – okres zamknięty oraz zakaz jej wykorzystywania i ujawniania.

Warto w każdym z przypadków skorzystać z doradztwa osób odpowiedzialnych w spółce za relacje inwestorskie i compliance. W każdej spółce giełdowej taka osoba jest, lub spółka korzysta z zewnętrznego doradztwa w tym zakresie. Można również pytać nas 🙂