Projekt nowelizacja Ustawy o biegłych rewidentach

640
views

Po 16 miesiącach obowiązywania Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zaprezentowano projekt zmian do w/w ustawy.

Projekt liczy 46 stron (link), a uzasadnienie 37 stron (link)