To może się (niestety) udać

640
views

(26.12.2018)

Dnia 18 grudnia 2018 r., w ślad za zmianami ogłoszonym 5 dni wcześniej, na pierwszej stronie Pulsu Biznesu pojawił się ogromny tytuł „Prokurator weźmie się za rady nadzorcze”. Zabrzmiało niezwykle groźne, tym bardziej, że w radach nadzorczych polskich spółek kapitałowych zasiada ponad 70 tys. osób i problem może (w przyszłości) dotyczyć nie stu, czy tysiąca osób, ale kilkudziesięciu tysięcy.

W samym artykule – słusznie zresztą – zapytani eksperci podnosili wiele wątpliwości praktycznych, niektórzy – jak to zresztą zawsze bywa – byli za, inni przeciw. Podnoszono również polityczne tło zmian, jak również trochę zaskakujący tryb ich wprowadzenia.

Warto jednak podkreślić dwa niezwykle ważne aspekty planowanych zmian.

Po pierwsze – bez zmian w kodeksie spółek handlowych – wprowadzone sankcje najprawdopodobniej pozostaną martwe. Obecnie bowiem nie sankcje są problemem, a słabość regulacji ksh – całkowicie niedostosowanego choćby do działalności grup kapitałowych, nie mówiąc o archaicznym zapisie dotyczącym 3 posiedzeń w roku, czy też braku kodeksowego obowiązku wynagradzania pracy członków rad nadzorczych. Bez (sensownych) zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych, sankcje wydają się całkowicie niepotrzebne. Owszem – być może mają dobry wymiar medialny (och, te rady nadzorcze, w nich to się zarabia!), ale dla praktyków nic nie wniosą – co najwyżej odstraszą.

Po drugie – mimo, iż w radach nadzorczych zasiada ponad 70 tys. osób (z których niestety wielkość nie otrzymuje wynagrodzenia), przez wszystkie lata ta grupa zawodowa nie doczekała się jakiekolwiek organizacji, która pełniłaby funkcję reprezentanta ich interesów. Było to bardzo dobrze widać w 2015 roku, gdy „ozusowano” wynagrodzenia (co w praktyce oznaczało ich obniżkę o 25%). I niestety również i tym razem „pomysł” wprowadzenia nowej odpowiedzialności, również za czyny nieumyślne, ma ogromne szanse stać się obowiązującym prawem!

Jedyne pocieszenie to 3 miesięczne vacatio legis – czyli będzie czas na złożenie rezygnacji…

 

(27.12.2018)

Ad vocem: https://www.pb.pl/prokuratura-odpuszcza-radom-nadzorczym-949128