Nie wszyscy podpiszą sprawozdanie finansowe do 31 marca 2019!!! Uwaga na terminy!

3340
views

Jesteś członkiem zarządu spółki kapitałowej? Zostało Ci tylko 23 dni na podpisanie (elektronicznie) sprawozdania finansowego za 2018 rok!

Spółki w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym zobligowane są do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok do… 31 marca 2019 roku i złożenia pod nim podpisu elektronicznego przez wszystkich członków zarządu.

Przed wejściem w życie przepisów dotyczących e-sprawozdań finansowych, a zatem przy składaniu podpisu w sposób tradycyjny, zdarzały się przypadki, że sprawozdanie finansowe posiadające datę sporządzenia 31 marca, faktycznie było podpisywane w kwietniu, maju lub czerwcu.

W tym roku nie będzie to możliwe. Podpisu elektronicznego nie można bowiem antydatować.

Warto również pamiętać, że sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans oraz rachunek zysków i strat. Podpisać elektronicznie trzeba również informację dodatkową, sprawozdanie z działalności jednostki i jeżeli występuje obowiązek również rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Niezależnie bowiem czy taki komplet dokumentów dostarczy księgowość – odpowiedzialność za podpis (a w zasadzie za brak) spoczywa na zarządzie.

A że w Polsce mamy kilkaset tysięcy spółek kapitałowych – warto już dziś zainteresować się czy będzie możliwe złożenie podpisu nie później niż 31 marca 2019 roku!

Chcesz wiedzieć więcej – zapraszam do kontaktu!

Piotr Rybicki