SPRAWA GETBACK S.A. (2018) W ŚWIETLE CORPORATE GOVERNANCE

701
views

Raport został zamówiony i opłacony przez Abris. Korzystałem z wielu informacji, dokumentów i kontaktów udostępnionych mi przez zamawiającego. Korzystałem również z innych źródeł, których nie uzgadniałem z zamawiającym. Nie byłem w żaden sposób ograniczany w kwestiach zawartości, treści, formy, objętości lub kosztu opracowania. Przyjąłem zlecenie w przekonaniu, że zamawiającemu znane są przynajmniej niektóre z moich – jakże krytycznych! – wypowiedzi publicznych na temat GetBack S.A., jej statutu, propozycji przedstawionych walnemu zgromadzeniu zwołanemu na 28 marca 2018 r., działań prezesa zarządu i rady nadzorczej. Ważniejsze z nich można znaleźć na stronie Andrzej S. Nartowski o corporate governance – www.andrzejnartowski.pl.
Przeto sądzę, że Abris – występując do niezależnego eksperta o analizę przypadku GetBack S.A. z punktu widzenia corporate governance – działał w dobrej wierze. Corporate governance zakłada przejrzystość i odpowiedzialność uczestników rynku. Fundusz dowiódł przejrzystości odsłaniając motywy najważniejszych decyzji dotyczących spółki i mechanizmy ich podejmowania. Poczucia odpowiedzialności dowiedzie przedkładając niniejszy raport do wiadomości rynku. Liczę, że także inni uczestnicy sprawy GetBack S.A.: banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, audytor spółki, agencje ratingowe, w dobrej wierze, przejrzyście i odpowiedzialnie przedstawią swoje działania, niedociągnięcia i błędy. Więcej światła!

Kraków – Warszawa XI 2018 – I 2019

Andrzej S. Nartowski

Całość na stronie: http://www.andrzejnartowski.pl/wp-content/uploads/2019/02/Raport-Nartowskiego-Getback-i-corporate-governance.pdf