Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Kraków, za nami!

487
views

11 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie małopolskich CFO w ramach ogólnopolskiego cyklu pięciu kongresów dyrektorów finansowych. Główną ideą projektu, obok możliwości wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli świata finansów, jest wyłonienie najlepszych finansistów w ramach prestiżowego konkursu o tytuł Dyrektora Finansowego Roku. W trakcie spotkania zostały wręczone małopolskim firmom wyróżnienia Digital Finance Award, których celem jest promowanie kultury innowacyjności i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu finansami.

W trakcie prezentacji i paneli dyskusyjnych, wybitni eksperci wraz z przedstawicielami biznesu będą analizowali wyzwania, jakie firmy muszą podejmować w codziennej pracy oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami. W panelu pt. Odpowiedzialność merytoryczna i społeczna CFO przy budowaniu bezpieczeństwa finansowego pracowników uczestniczył Piotr Rybicki.  Głównym tematem przewodnim całego projektu DFR jest natomiast cyfryzacja oraz robotyzacja biznesu z punktu widzenia tzw. CFO 4.0.

Relacja:
https://dyrektorfinansowyroku.pl/archiwum.php?rok=2019&nazwa=finalKrakow

Zobacz również:
https://www.money.pl/gospodarka/nowe-wyzwania-dyrektorow-finansowych-nadchodza-zmiany-6380852532840065a.html