Czy członkowie rad nadzorczych mogą należeć do PPK?

2076
views

Zasadnicza odpowiedź brzmi tak – jest jednak kilka „ale”, o których członkowie rad nadzorczych powinni pamiętać:

  • Do PPK przystępują osoby, których wynagrodzenia są objęte obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na terenie Rzeczpospolitej Polski. Aby zatem członek rady nadzorczej mógł skorzystać z PPK musi… otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania. Bardzo popularne w Polsce powołania do rad nadzorczych – bez wynagrodzenia – nie dają prawa do PPK. Co ciekawe (teoretycznie, bo w praktyce chyba trudno sobie taki model wyobrazić) do PPK może przystąpić członek rady nadzorczej powołany do spółki zagranicznej, jeżeli składki ZUS z tytułu jego powołania odprowadzane są do polskiego systemu (a dzieje się tak najczęściej, gdy członek takiej rady nadzorczej na stałe przebywa w Polsce i jest zatrudniony w Polsce, jako członek rady nadzorczej bywa za granicą okazjonalnie).
  • Pracodawca musi podlegać obowiązkowi utworzenia PPK (czyli – dla terminu 1 lipca 2019 r. – zatrudniać co najmniej 250 pracowników; a także nie mieć utworzonego u siebie PPE – wtedy może nie tworzyć PPK).

Członek rady nadzorczej podlega takim samym wytycznym, jak każdy inny pracownik. W szczególności – podlega automatycznemu zapisaniu do PPK, ewentualna rezygnacja z programu wymaga jasnego oświadczenia członka. Prawo wyboru pozostawiono zatem pracownikowi – członkowi rady nadzorczej.

Warto zatem zasięgnąć informacji – jak wygląda sprawa z PPK – w firmie w której zasiadają Państwo w radzie nadzorczej.