Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 17 października 2019 r.

750
views

Spotkanie odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Temat spotkania: Czy rada nadzorcza może więcej niż… odwołanie zarządu

Gościem spotkania będzie Pani Izabela Kuś-Zielińska z
https://www.kzip.pl/

Strona Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
https://ekmsp.eu/

W spotkaniu mogą uczestniczyć członkowie rad nadzorczych, po uprzednim zgłoszeniu (Piotr Rybicki, tel. 512-48-40-45). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.