Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2018 roku

610
views

Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW” (firmy Sedlak&Sedlak) ukazuje się po raz ósmy. W tegorocznej edycji przeanalizowano dane na temat wynagrodzeń 2 147 członków rad nadzorczych w tym 1635, którzy przepracowali cały rok) z 366 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych w 2018 roku wyniosła 47 000 PLN rocznie. Jest to wzrost niemal o 20% w stosunku do roku ubiegłego. Warto zaznaczyć, że od października 2017 znacząco zmieniły się wymagania co do kształtowania komitetów audytu w radach nadzorczych. Zmiany te mogły pociągnąć za sobą konieczność zatrudnienia nowych osób, o szczególnych kompetencjach i dodatkowo spełniających kryteria niezależności wobec spółki.

Więcej do przeczytania na:
https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-raportu-wynagrodzenia-czlonkow-rad-nadzorczych-w-2018-roku