Nowe obowiązki spółek publicznych – konferencja – 9 stycznia 2020 r.

387
views

Od 30 listopada br. obowiązują rewolucyjne zmiany w Kodeksie spółek handlowych oraz Ustawie o ofercie dotyczące wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych. Nowe przepisy nakładają na spółki giełdowe obowiązek wprowadzenia standardu „Say on pay”, w tym obowiązek opracowania Polityki wynagrodzeń dla członków władz.

Konferencja jest dedykowana przede wszystkim:

  • Członkom zarządów spółek giełdowych
  • Prokurentom
  • Członkom rad nadzorczych spółek giełdowych
  • Członkom komitetów funkcjonujących w radach nadzorczych
  • Dyrektorom i pracownikom biur zarządów
  • Dyrektorom i pracownikom departamentów prawnych
  • Dyrektorom i pracownikom departamentów compliance
  • Dyrektorom i pracownikom departamentu HR
  • Dyrektorom i pracownikom działów relacji inwestorskich
  • Audytorom wewnętrznym

Szczegółowe informacje na stronie https://nobili.pl/

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem Wydarzenia.