Rada nadzorcza w fundacji rodzinnej – czyli wnioski po konferencji w Ministerstwie Rozwoju

266
views

24 stycznia 2020 roku, w Ministerstwie Finansów, odbyła się konferencja poświęcona kluczowym aspektom funkcjonowania nowej formy prawnej działalności gospodarczej – fundacji rodzinnej. W ramach konferencji poruszano m.in. zaganianie związane z uregulowaniem powoływania rady nadzorczej (rady protektorów) w fundacjach rodzinnych.

Najważniejsze wnioski z dyskusji dotyczące rady nadzorczej (rady protektorów):

  • obowiązkowa rada nadzorcza w fundacjach rodzinnych wydaje się przesądzona,
  • w dyskusji pozostaje jej liczebność i zakres kompetencji,
  • największym wyzwaniem pozostaje jednak takie jej uregulowanie, aby spełniała przede wszystkim funkcję zabezpieczeniową dla prawidłowego funkcjonowania fundacji rodzinnych.

W ramach konferencji poruszano również inne ważne aspekty przyszłego funkcjonowania fundacji rodzinnych takich jak: zakres działalności, ograniczenia, opodatkowanie, a także zasady funkcjonowania organów przyszłych fundacji rodzinnych.

Konferencję należy uznać za udaną.