Refleksje po spotkaniu Klubu Członków Rad Nadzorczych – Kraków, 30.01.2020 r.

239
views

30 stycznia 2020 r. gościliśmy w progach http://ostoyapalace.pl/ dyskutując o bieżących problemach rad nadzorczych. Tym samym zostały zainaugurowane spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych w Krakowie i była to inauguracja ze wszech miał udana. Dziękuję https://www.pib-finanse.pl/ za wsparcie.

Rozmawialiśmy między innymi o ryzykach zasiadania w radzie nadzorczej. Na pierwszy plan wysuwały się trzy zagadnienia: 1. odpowiedzialność, w szczególności w jednostkach zainteresowania publicznego, 2. asymetria informacyjna na linii rada nadzorcza – zarząd oraz 3. nieprzewidywalność zachowań głównego akcjonariusza/udziałowca.

Kolejne spotkanie już 15 maja 2020 r. – również w Krakowie. Szczegółowe informacje wkrótce.