Rady Nadzorcze spółek notowanych na GPW wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

371
views

Już po raz trzeci portal nadzórkorporacyjny.pl przygotował roczne podsumowanie zmian w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Zaprezentowane dane obejmują dane wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym wg stanu na 31 grudnia 2019 roku.

Najważniejsze informacje:

  • rotacja w 2019 roku wynosi 14% i jest wyraźnie niższa niż w latach ubiegłych (odpowiednio 16% w 2018 roku i 21% w 2017 roku),
  • o 4 miesiące wydłużył się średni czas zasiadania w radzie nadzorczej i w 2019 roku wynosił 4,6 lat,
  • co 10 członek rady nadzorczej zsiadał w więcej niż jednej radzie nadzorczej,
  • w połowie rad nadzorczych ich liczebność jest na minimalnym wymaganym przepisami poziomie (5 osób),
  • średnia liczebność rady nadzorczej to niecałe 6 osób.

Komentarz:

Piotr Rybicki, portal nadzórkorporacyjny.pl

„Pozytywne zmiany, widoczne szczególnie w obszarze zmniejszającej się rotacji, świadczą o postępującej profesjonalizacji rad nadzorczych. Blisko 5-letni średni staż jest również oznaką zmian w podejściu decydentów do rad nadzorczych. Dane za 2019 rok należy odczytywać co najmniej pozytywnie”

opracowanie: Piotr Rybicki, na podstawie danych firmy Notoria Serwis S.A; współpraca: Artur Olejniczak; dane wg stanu na dzień 31.12.2019