KNF przygotował dla podmiotów nadzorowanych pakiet propozycji mających ułatwić funkcjonowanie w obecnym środowisku rynkowym (aktualizacja)

783
views

Najwazniesze propozycje legislacyjne KNF!

Obejmują wydłużenie m.in.:
* terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF
* terminu przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r.
* terminu na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
* terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń

Całość na https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69300&p_id=18

Komentarz: należy trzymać kciuki aby nie skończyło się tylko na obietnicach…

/aktualizacja 27.03.2020/

W celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych,  przygotowano zmiany pozwalające na przesunięcie o 2 miesiące terminu:

  • sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.;
  • publikowania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.;
  • przekazywania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. (w tym przypadku przesunięcie terminu o 60 dni);
  • przeprowadzania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  • zatwierdzania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69376&p_id=18