Nowe zasady przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (publikacja rozporządzenia)

563
views

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Projekt zawiera również „Regulamin przeprowadzania egzaminu”

Dokument dostępny jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//569/12332251/12676395/12676396/dokument443918.pdf

Projekt nie zawiera istotnych zmian w stosunku do stosunku do wersji wcześniej obowiązującej tj. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000317

/aktualizacja 10.06.2020/

Rozporządzenie zostało opublikowane http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1022