Lecimy ostro w dół – czyli wyniki przedsiębiorstw niefinansowych za II kwartał 2020 r.

414
views

O prawie 14% (13,93%) spadły przychody ze sprzedaży przedsiębiorstw niefinansowych za II kwartał 2020 roku (r/r). Wynika to z danych opublikowanych przez GUS za dwa kwartały 2020 roku. Narastająco od początku spadek ten wynosi 5,2%.

Nie ma co ukrywać – spadek jest dramatyczny!

Obliczenia na podstawie : https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-okresie-styczen-czerwiec-2020-roku,12,40.html

Opis wyników za I kw. 2020 http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/05/lecimy-w-dol-czyli-o-wynikach-przedsiebiorstw-za-i-kwartal-2020-roku/