Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 16 września 2020 r. – on-line

399
views

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Klubu Członków Rad Nadzorczych, które odbędzie się 16 września 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w formie spotkania on-line.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/81892612017 (hasło zostało wysłane smsem)

Temat spotkania: Planowane zmiany w Kodeksie spółek handlowych cz. 2 (kontyunacja spotkania z 26 sierpnia 2020 r.)

  1. Konsekwencje wprowadzenia business judgment rule dla członków rad nadzorczych – jak zmieni się sposób wypełniania zadań przez organ?
  2. Polskie business judgment rule a amerykańskie i niemieckie doświadczenia – czego możemy się spodziewać?
  3. Jak zapewnić bezpieczeństwo prawne spółce, sobie i innym członkom rady nadzorczej po zmianie zasad odpowiedzialności? Doświadczenia amerykańskich korporacji i niemieckich spółek akcyjnych oraz możliwość wykorzystania ich w Polsce – sposób przygotowywania i procedowania uchwał, korzystanie z opinii i rad ekspertów, indemnifikacja, ubezpieczenia D&O.

Eksperci: Wiesław Łatała, Aleksandra Łatała-Kremer, Filip Ostrowski, Piotr Rybicki

Wiesław Łatała – Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Posiada 30-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Prawnik rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć przez międzynarodową organizację Global Law Experts. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Podatki w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1990-1998 asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Aleksandra Łatała-Kremer – Radca Prawny, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie podczas pobytu badawczego w Instytucie im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu przygotowuje rozprawę p.t. „Odpowiedzialność członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze względem spółki w perspektywie prawnoporównawczej”, w której porównuje amerykańską i niemiecką business judgment rule do polskiego systemu odpowiedzialności za decyzje gospodarcze. Specjalizuje się w corporate governance, w szczególności w tematyce obowiązków i odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych oraz cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bucerius Law School w Hamburgu, studiów podyplomowych English and European Union Law prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński oraz British Law Center, Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu i Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji.

Filip Ostrowski – Absolwent  prawa  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  na  której to uczelni przygotowuje  obecnie doktorat poświęcony regulacjom spółek Skarbu Państwa. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii.  Doświadczenie  zawodowe  zdobył pracując dla warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Obecnie jest Dyrektorem  Biura  ds.  Reformy  Nadzoru  Właścicielskiego  w Ministerstwie Aktywów  Państwowych.  Posiada  wieloletnie  doświadczenie  w  zasiadaniu w radach  nadzorczych.  Autor  publikacji  z obszaru prawa spółek i regulacji sektorowych.

Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Zapraszam do udziału wszystkich członków rad nadzorczych!

Warunki udziału:

  • do udziału uprawnieni się wszyscy obecni i byli członkowie rad nadzorczych,
  • udział w spotkaniu nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami,
  • warunkiem udziału jest zgłoszenie tego faktu telefonicznie http://nadzorkorporacyjny.pl/kontakt/
  • link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/81892612017 (hasło dostępne telefonicznie),
  • niezbędne jest posiadanie komputera/laptopa lub telefonu z mikrofonem, kamerką i słuchawkami (wygodniejszy komputer/laptop).

Spotkanie potrwa ok 1,5 h.