Ład korporacyjny istotny dla profesjonalistów – raport CFA

63
views

Zasady ładu korporacyjnego w Polsce nie są przestrzegane w zadowalającym stopniu. Inwestorzy powinni na nie zwracać większą uwagę – takie wnioski płyną z kompleksowego badania przeprowadzonego przez CFA Society Poland wśród profesjonalistów o profilu finansowym we wrześniu 2020 r. w ramach nowego cyklu tematycznego ESG GO!

O badaniu
Ankieta poświęcona ładowi korporacyjnemu oraz Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2016 została przeprowadzona metodą CAWI w dniach 2–15 września 2020 r. Wzięli w niej udział członkowie społeczności CFA w Polsce oraz profesjonaliści spoza organizacji powiązani z rynkiem kapitałowym. Badanie miało na celu poznanie opinii finansistów na temat ładu korporacyjnego, stanu wiedzy na jego temat w Polsce oraz zidentyfikowaniu zmian, których wymaga DPSN2016. W badaniu wzięło udział 101 osób.

Więcej: https://www.cfapoland.org/aktualnosci/211,lad-korporacyjny-istotny-dla-profesjonalistow.html

Cały raport na stronie: https://www.cfapoland.org/application/media/images/pdf_pliki/CFA%20Society-Poland-ankieta-o-ladzie-korporacyjnym.pdf