Wynagrodzenia w radach nadzorczych WIG20, mWIG40, sWIG80

176
views

Ciekawe opracowanie PwC – wynagrodzenia w radach nadzorczych WIG20, mWIG40, sWIG80 za 2019 rok.

Więcej na stronie https://www.forumradnadzorczych.pl/pl/wydarzenia/webinarium-nowe-obowiazki-rad-nadzorczych.html

O wynagrodzeniach będziemy rozmawiać na jednym z najbliiższych spotkań Klubu Członków Rad Nadzorczych. Więcej na http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/08/klub-czlonkow-rad-nadzorczych-jesien-2020-r/