Jest projekt Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021! Czas na konsultacje

263
views

W dniu dzisiejszym (6.11.2020) opublikowano projekt nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zmiany prawdopodobnie wejdą w życie z początkiem 2021 roku, z okresem dostosowania się spółek do 31 marca 2021 roku.

Ze strony GPW: „Wraz z projektem Dobrych Praktyk 2021 Giełda udostępnia objaśnienia do wybranych zasad zawartych w opublikowanym projekcie, w celu ułatwienia właściwej ich interpretacji. Objaśnienia będą stanowić podstawę do opracowania dokumentu towarzyszącego Dobrym Praktykom 2021 zawierającego wsparcie w zakresie stosowania dobrych praktyk („Wskazówki”). Zdaniem twórców projektu objaśnienia zawarte we Wskazówkach, które będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane, przyczynią się do właściwego rozumienia zasad ładu korporacyjnego, co w efekcie korzystnie wpłynie na poziom stosowania tych zasad przez spółki giełdowe oraz umożliwi akcjonariuszom bardziej precyzyjne formułowanie oczekiwań w tym zakresie.”

Konsultacje trwają do 30 listopada 2020 r.

Projekt zmian: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/PROJEKT_DPSN2021_do_konsultacji_publicznych.pdf

Objaśnienia: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Objasnienia_do_wybranych_zasad_dpsn2021_.pdf

Kominikat prasowy GPW: https://www.gpw.pl/konsultacje_publiczne