Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku

199
views

W 2019 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych spółek giełdowych wyniosła 48 tys. PLN. Ponadto, 25% członków zarobiło mniej niż 19 tys. PLN, a 25% więcej niż 90 tys. PLN. Mediana rocznych wynagrodzeń jest wyższa o 20% w stosunku do roku 2017 i 2,1% wyższa niż w roku 2018.

W tegorocznej edycji raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku” (firmy Sedlak&Sedlak) przeanalizowano dane na temat wynagrodzeń 2 083 członków rad nadzorczych (w tym 1 554, którzy przepracowali cały rok) z 335 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie: https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-raportu-wynagrodzenia-czlonkow-rad-nadzorczych-w-2019-roku

Dane za 2018 rok: http://nadzorkorporacyjny.pl/2019/07/wynagrodzenia-czlonkow-rad-nadzorczych-w-2018-roku/