Aktualności

Najważniejsze informacje dla członków rad nadzorczych w jednym miejscu!

/aktualizacja 22.04.2020/

W/RN/Z Zmiany w KSH (od 31.03.2020) http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/04/e-spolka-czyli-zmiany-w-kodeksie-spolek-handlowych/

RN/Z Nowe terminy sprawozdań finansowych za 2019 rok (z 31.03.2020) http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/04/terminarz-sprawozdania-finansowego-za-2019-rok/

RN/Z Publikacja rozporządzenia w sprawie przesunięcia terminów sprawozdań spółek giełdowych oraz wiele innych przesunięć terminów różnych branż http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/04/zmiany-terminow-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych-publikacja-rozporzadzenia/

RN/Z Przesunięcie terminów raportów rocznych na NewConnect http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/04/komunikat-zarzadu-gieldy-w-sprawie-terminow-publikacji-raportow-okresowych/

RN/Z Zdarzenia po dniu bilansowym a koronawirus (ważne) http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/03/zdarzenia-po-dniu-bilansowym-a-koronawirus-przyklady/

RN/Z Likwidacja 5-letniego okresu rotacji audytora w jzp (od 31.03.2020) http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/03/likwidacja-5-lat-rotacji-bieglego-rewidenta-w-jzp-projekt/

W/RN/Z Przesunięcie polityk wynagrodzeń w jzp (projekt rozporządzenia) http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/04/polityki-wynagrodzen-w-jzp-do-31-sierpnia-2020-r-projekt-rozporzadzenia/

Więcej informacji na http://nadzorkorporacyjny.pl/