Kalendarium

Forum Rad Nadzorczych

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

CREDIT RISK 2020 (patronat)

Konferencja dla Zarządów i Rad Nadzorczych JZP (patronat)

  • kiedy: wrzesień 2020 r. 
  • gdzie: Warszawa
  • organizator: UHY ECA
  • Więcej informacji wkrótce

Kongres Dyrektorów Finansowych (patronat)

X Konferencja Rada Nadzorcza, Człowiek Corporate Governance 2020

  • kiedy: 4 listopada 2020 r.
  • organizator: NadzórKorporacyjny.pl
  • więcej informacji: http://krn2020.pl/