Kalendarium

Konferencja dla Zarządów i Rad Nadzorczych JZP

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

  • kiedy: 15 maja 2020 r. 
  • gdzie: Kraków
  • organizator: NadzórKorporacyjny.pl
  • Więcej informacji wkrótce

X Konferencja Rada Nadzorcza, Człowiek Corporate Governance 2020

  • kiedy: 4 listopada 2020 r.
  • organizator: NadzórKorporacyjny.pl
  • więcej informacji: http://krn2020.pl/