Kalendarium

Sprawozdawczość finansowa w czasie COVID-19 (webinar) 

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

X Konferencja Rada Nadzorcza, Człowiek Corporate Governance 2020

  • kiedy: 4 listopada 2020 r.
  • organizator: NadzórKorporacyjny.pl
  • więcej informacji: http://krn2020.pl/