Najpopularniejsze

2020:

Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów… http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/03/rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-do-wlasciwego-rejestru-jednost/

Nowe terminy wypełniania obowiązków… http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/03/nowe-terminy-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-sprawozdan/

5% – czyli o nowych… http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/01/o-nowych-trudnych-zasadach-raportowania-przez-spolki-publiczne-transakcji-z-podmiotami-powiazanymi/

Otwarte spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych on-line, 28 kwietnia 2020 r. http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/04/spotkanie-klubu-czlonkow-rad-nadzorczych-on-line-28-kwietnia-2020-r/

KNF przygotował dla podmiotów nadzorowanych… http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/03/knf-przygotowal-dla-podmiotow-nadzorowanych-pakiet-propozycji-majacych-ulatwic-funkcjonowanie-w-obecnym-srodowisku-rynkowym/

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok a coronavirus http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/03/sprawozdanie-finansowe-za-2019-rok-a-coronavirus/

E-spółka, czyli zmiany w kodeksie spółek handlowych http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/04/e-spolka-czyli-zmiany-w-kodeksie-spolek-handlowych/

2019:

Ranking audytorów 2019 http://nadzorkorporacyjny.pl/2019/04/ranking-audytorow-2019/

Nie wszyscy podpiszą sprawozdanie finansowe do 31 marca 2019 http://nadzorkorporacyjny.pl/2019/03/nie-wszyscy-podpisza-sprawozdanie-finansowe-do-31-marca-2019-uwaga-na-terminy/

Czy członkowie rad nadzorczych mogą należeć do PPK? http://nadzorkorporacyjny.pl/2019/06/czy-czlonkowie-rad-nadzorczych-moga-nalezec-do-ppk/

2018:

Ustawa o jawności życia publicznego nie wejdzie 1 marca 2018 roku http://nadzorkorporacyjny.pl/2018/02/ustawa-o-jawnosci-zycia-publicznego-wejdzie-1-marca-2018-roku/

VAT od kontraktu menedżerskiego http://nadzorkorporacyjny.pl/2018/07/vat-od-kontraktu-menedzerskiego-interpretacja-kas/

Wynagrodzenia członka zarządu z tytułu świadczenia usług… http://nadzorkorporacyjny.pl/2018/08/wynagrodzenia-czlonka-zarzadu-z-tytulu-swiadczenia-uslug-zarzadzania-naleza-do-przychodow-z-dzialalnosci-wykonywanej-osobiscie-interpretacja-kas/

/stan na koniec maja 2020/