Patronaty

Wydarzenie objęte patronatem przez portal NadzórKorporacyjny.pl:

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Kraków

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Lublin

 Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Gdańsk

———————————————————————————————————————————

VII Konferencja Interim Management

VII Konferencja Rada Nadzorcza

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 2017