Patronaty

Wydarzenie objęte patronatem przez portal NadzórKorporacyjny.pl:

X Międzynarodowa Konferencja SIM

——————————————————————————————–

Kongres Dyrektorów Finansowych, finał

CREDIT RISK 2019

Kongres Fundacji Class Ladies „Healthy Lady”

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Wrocław

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Kraków

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Poznań

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Sopot

IX Ogólnopolska Konferencja SIM

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

VIII Konferencja Rada Nadzorcza

Kongres Dyrektorów Finansowych, finał

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Poznań

Wartość etyki biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych

CREDIT RISK 2018

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Kraków

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Lublin

Kongres Dyrektorów Finansowych, edycja Gdańsk

VII Konferencja Interim Management

VII Konferencja Rada Nadzorcza

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 2017