środa, 20 września 2017
Text Size

Człowiek Corporate Governance

Człowiek Corporate Governance 2017

Wyróżnienie zostanie przyznane 8 listopada 2017 podczas VII Konferencji Rada Nadzorcza

 

Człowiek Corporate Governance 2016

Wiesław Rozłucki 

CCG2016

 Człowiek Corporate Governance 2015

Andrzej S. Nartowski

CCG2015

Mówi Piotr Rybicki: „Rzeczywiście od kilku lat, trochę taką ideą fix, stały się u mnie rady nadzorcze. A dokładniej marzy mi się ich profesjonalizacja, taka z prawdziwego zdarzenia. Jednym z podejmowanych przeze mnie działań jest coroczna Konferencja Rada Nadzorcza i przyznawane wyróżnienie Człowiek Corporate Governance. Grono dotychczasowych laureatów jest zacne – i stanowi kwintesencję polskiego corporate governance – albowiem w 2015 roku laureatem został Pan Andrzej S. Nartowski, a tegorocznym – Wiesław Rozłucki. Osobistości świetnie znane i to nie tylko w obszarze rad nadzorczych. Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z działań – największe bo corocznie skupia ponad 200 osób – ale nie jedyne. Odbywają się również cykliczne spotkania – dedykowane w całości członkom rad nadzorczych. Ale i liczne publikacje. Obecnie nie działam już sam, wytworzyła się społeczność, niestety na razie nie za duża, osób utożsamiających się z ideą profesjonalnych rad nadzorczych, które poświęcają swój czas i środki na ten cel. To budujące, że kilka lat, pro publico bono na rzecz rad nadzorczych, przynosi efekty. Z racji mojego stałego miejsca zamieszkania na Śląsku – to Katowice stały się – w naturalny sposób – miejscem tworzenia społeczności rad nadzorczych i corporate governance. Dlatego to właśnie tutaj – w Katowicach – odbywa się Konferencja Rada Nadzorcza, bo wierzymy, że jest to dobry region do budowania profesjonalnego ładu korporacyjnego w Polsce.”

Piotr Rybicki – biegły rewident i finansista, zasiada w radach nadzorczych od 2001 roku, przede wszystkim w spółkach z kapitałem prywatnym, w tym giełdowych, a także z udziałem Skarbu Państwa; od kilku lat propaguje profesjonalne rady nadzorcze, jest inicjatorem corocznej Konferencji Rada Nadzorcza, a także wyróżnienia Człowiek Corporate Governance; wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach