środa, 20 września 2017
Text Size

Eksperci

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki - przede wszystkim dyrektor finansowy, ale także...
- biegły rewident nr 11242
- ekspert corporate governance
- inicjator "Konferencji Rada Nadzorcza" i wyróżnienia "Człowiek Corporate Governance"
- wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
- członek Kapituły Konkursu "Dyrektor Finansowy Roku"
- członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
- wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Propagator profesjonalnych rad nadzorczych. Komentator bieżących zmian w tym zakresie. W ramach działalności edukacyjne prowadzi specjalistyczne serwisy www.nadzorkorporacyjny.pl www.corporate-governance.pl oraz www.komitetaudytu.com.pl

Panelista na największych wydarzenia gospodarczych w Polsce:
- Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
- Konferencja Rada Nadzorcza
- Konferencja WallStreet
- Konferencja Dyrektor Finansowy Roku
- Nowoczesne Rady Nadzorcze 

Od 2001 roku prowadzi szkolenia z następujących obszarów (ponad 500 szkoleń): inwentaryzacja w jednostkach budżetowych, inwentaryzacja w podmiotach gospodarczych, czytanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań spółek giełdowych; finanse dla niefinansistów; a także szkolenia dla rad nadzorczych.

Kontakt: 512-48-40-45

Zbigniew Błaszczyk

Zbigniew Błaszczyk - doradca podatkowy, wpis nr 00129, nieprzerwanie od 1987 roku prowadzi działalność gospodarczą, w tym 20 lat w zakresie doradztwa podatkowego. Magister inżynier ekonomiki rolnictwa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowe studia w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Indywidualna kancelaria podatkowa Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk w Katowicach. Specjalizuje się w kontrolach i postępowaniach podatkowych, jak i sądowo – administracyjnych (WSA i NSA), przekształceniach podmiotów i optymalizacji podatkowej. Prezes zarządu Tax-US sp. z o.o. – spółki prowadzącej biuro rachunkowe w Katowicach. Publikuje i komentuje sprawy podatkowe, najczęściej w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jednocześnie aktywny uczestnik życia korporacyjnego, członek organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także m.in.: biegły rzeczoznawca w dziedzinie doradztwa podatkowego ds. wyceny szkód na rzecz ubezpieczycieli: TUiR WARTA S.A. i GERLING S.A., biegły sądowy w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w zakresie podatków i finansów publicznych (III-cia kadencja), członek komisji ds. zmiany prawa podatkowego (powołanej przez Ministra Finansów, 2006), kandydat na profesjonalnego członka rad nadzorczych korpusu Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, ekspert podatkowy RIG w Katowicach i KIG Warszawa, członek rad nadzorczych.

Więcej danych na www.tax-us.pl