środa, 20 września 2017
Text Size

Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016

Konferencja "Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016 roku"

17 maja 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Konferencja pt. "Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016 roku".

W trakcie prawie 7-godzinnej dyskusji zmierzyliśmy się z nadchodzącymi zmianami w funkcjonowaniu komitetów audytu w spółkach giełdowych, jakie - najprawdopdobniej - wejdą w życię z końcem 2016 roku. Zmiany są wynikiem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/56/UE z 16 kwietnia 2014 roku, która w polskim systemie prawnym zostanie zaimplementowana ustawą o biegłych rewidentach. Ostateczna wersja nowelizacji nie jest jeszcze znana. 

Panelistami i moderatorami Konferencji byli (w kolejności alfabetycznej):

- Ewa Bałdyga - Członek Rady Nadzorczej SARE S.A.

- Iwona Gębusia - radac prawny

- Agnieszka Góral - Wicedyrektor Działu Emitentów GPW S.A. w Warszawie

- Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający PKF Consult

- Przemysła Pohrybieniuk - ACCA

- Michał Rogatko - Członek Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

- Maciej Sadlej - Partner Zarządzający CC Group

- Dariusz Tenderenda - Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator

- Mariusz Wardych - Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Grupie PZU

- Piotr Welenc - Dyrektor Rozwoju Rynku GRC Wolters Kluwer

Całość Konferencji, a także panel pt. "Wyzwania dla organów spółek i komitetów audytu" prowadził Piotr Rybicki - Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. - jeden z organizatorów Konferencji. 

13240571 10206198005124230 4331109016492912868 n 1

Organizatorami Konferencji byli: Personalities, NadzórKorporacyjny.pl oraz PKF Consult

17052016

 

Relacja

 Skan 20160522