środa, 20 września 2017
Text Size

Spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych

Od 2017 roku spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych odbywają się zwyczajowo w pierwszą środę miesiąca (pogrubiono terminy pewne). 

Szczegóły odnośnie wrześniowego spotkania na stronie: http://corporate-governance.pl/2017/06/6-wrzesnia-2017-kolejne-spotkanie-klubu-czlonkow-rad-nadzorczych/

 

 

Plan spotkań: 6 września 2017 (Katowice), 4 października 2017, 8 listopada 2017 (VII Konferencja Rada Nadzorcza), 6 grudnia 2017. 

 

W 2015 roku rozpoczęliśmy kwartalne spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych w Katowicach. 

Dotychczas odbyły się następujące spotkania:

- 17 września 2015 (spotkanie inaugracyjne)

- 12 stycznia 2016 (zmiany w 2016 ważne dla członków rad nadzorczych)

- 5 kwietnia 2016 (rada nadzorcza a badanie sprawozdanie finansowe) - relacja ze spotkania

- 15 czerwca 2016 (prestiż członka rady nadzorczej) - relacja ze spotkania

- 12 i 14 września 2016 (jak efektywnie przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok z perspektywy rady nadzorczej)

- 12 stycznia 2017 (co nowego czeka członków rad nadzorczych w 2017 roku)

- 1 marca 2017 (prezentacja raportu "Rady Nadzorcze w Polsce 2017")

- 5 kwietnia 2017 (jak skutecznie złożyć rezygnację z rady nadzorczej i zarządu)

- 7 czerwca 2017 (gdy członek rady nadzorczej nie zgadza się ze sprawozdaniem finansowym; ile zarabia członek rady nadzorczej) 

 

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego