Wydarzenia Corporate Governance w Polsce

Komitety Audytu – kwartalna aktualizacja (wydarzenie płatne)

Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta

VIII Konferencja Rada Nadzorcza, Człowiek Corporate Governance 2018

Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2018 (wydarzenie płatne)

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

  • kiedy: 21.11.2018
  • gdzie: Katowice
  • organizator: NadzórKorporacyjny.pl
  • więcej informacji wkrótce

IV Forum Grup Kapitałowych