Wydarzenia Corporate Governance w Polsce

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

Komitety Audytu rok później (debata)

Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego w administracji publicznej i biznesie (Konferencja)

Forum Rad Nadzorczych (26 edycja)

Forum Rad Nadzorczych (27 edycja)

VIII Konferencja Rada Nadzorcza, Człowiek Corporate Governance 2018

IV Forum Grup Kapitałowych