Wydarzenia Corporate Governance w Polsce

Perspektywy rozwoju nadzoru właścicielskiego 

System audytu wewnętrznego w spółce i grupie kapitałowej a Komitet Audytu (wydarzenie płatne)

IX Konferencja Rada Nadzorcza, Człowiek Corporate Governance 2019