Wydarzenia Corporate Governance w Polsce

Efektywny nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych (wydarzenie płatne)

Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2019 (wydarzenie płatne)

Konferencja dla Zarządów i Rad Nadzorczych JZP

System audytu wewnętrznego w spółce i grupie kapitałowej a Komitet Audytu (wydarzenie płatne)

IX Konferencja Rada Nadzorcza, Człowiek Corporate Governance 2019