20 lat w radach nadzorczych! 6 listopada 2001 r. powołano mnie do pierwszej rady nadzorczej!

410
views

Wkrótce:
– 7.04.2022 poprowadzę szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów pt. „Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Najważniejsze daty w ostatnich 20 latach:
6.11.2001 – powołanie do pierwszej rady nadzorczej
30.06.2006 – powołanie do pierwszej rady nadzorczej spółki notowanej na GPW
14.10.2006 – poprowadzenie pierwszego szkolenia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5.02.2007 – uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta
7.01.2009 – powołanie do pierwszej rady nadzorczej firmy rodzinnej
6.11.2011 – pierwsza edycja Konferencji Rada Nadzorcza
30.01.2018 – powołanie do pierwszej rady nadzorczej spółki komunalnej
18.10.2018 – przyznanie srebrnej odznaki za zasługi dla województwa śląskiego
5.03.2020 – powołanie w skład zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych
27.10.2021 – 11. edycja Konferencji Rada Nadzorcza

Najdłuższy staż w radzie nadzorczej: 9 lat, 8 miesięcy, 15 dni
Najkrótszy staż w radzie nadzorczej: 3 miesiące, 26 dni

Wydarzenia w latach 2021-2022:
20.01.2022 – prelekcja podczas V edycja konferencji CFO EXCELLENCE 2022 pt.Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – wybrane zagadnienia istotne dla CFO
6.12.2021 – udział w debacie „Parkietu” pt. „Rosnąca rola ESG. Przed jakimi wyzwaniami stoją rady nadzorcze?
19.10.2021 – udział w konferencji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pt. ‘Ład korporacyjny’ 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce” w panelu „Rola czynników ESG we wzmacnianiu stosowania zasad ładu korporacyjnego
16.10.2021 – wygłoszenie prelekcję pt. „Rachunkowość kreatywna, quo vadis? podczas Europejskiego Kongresu FECMA 2021
14.10.2021 – prowadzenie warsztatu pt. „Biegły rewident na posiedzeniu rady nadzorczej – dotychczasowe doświadczenia i nowa rzeczywistość wynikająca z nowelizacji KSH” podczas XXII Dorocznej Konferencji Auditingu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
28.09.2021 – udział w Konferencji Nadzór Właścicielski w spółkach komunalnych i prowadzenie wykładów: „Rada nadzorcza a sprawozdanie finansowe” oraz „Sprawozdanie finansowe spółki komunalnej jako narzędzie kontroli
10.09.2021 – udział w panelu dyskusyjnym podczas Konferencji Kodeks Spółek Handlowych pt. „Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań
13.05.2021 – prelekcja podczas Konferencji Jak inwestować na giełdzie pt. „Corporate governance – po czym poznać, czy spółka gra z nami fair?
21.04.2021 – prelekcja pt. „Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki” podczas Konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu”
13.04.2021 – udział w panelu dyskusyjnym podczas Konferencji Kodeks Spółek Handlowych pt. „Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań
13.01.2021 – udział w panelu dyskusyjnym podczas Konferencji Kodeks Spółek Handlowych pt. „Jak reforma KSH wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych?

Wybrane publikacje w latach 2021-2022
Zarobki w radach nadzorczych wciąż idą w górę, ale wolniej niż średnia płaca
– PulsHR.pl
Jak Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia członków rad nadzorczych – NadzórKorporacyjny.pl
Rada nadzorcza komitetami stoi! – Pb.pl
Jesteś w radzie nadzorczej spółki akcyjnej? Możliwe, że jej sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane… – NadzórKorporacyjny.pl
Nadchodzi wyjątkowo ciężki rok. 2022 to nowe przepisy i nowe obowiązki – PulsHR.pl
Rady nadzorcze bliżej spółek. Pomogło coś, czego nikt się nie spodziewał – PulsHR.pl

Zainteresowanych powołaniem mnie do rady nadzorczej – zapraszam do kontaktu

Więcej informacji o mnie: https://nadzorkorporacyjny.pl/piotr-rybicki/