20 lat w radach nadzorczych! 6 listopada 2001 r. powołano mnie do pierwszej rady nadzorczej!

151
views

Najważniejsze daty w ostatnich 20 latach:
6.11.2001 – powołanie do pierwszej rady nadzorczej
30.06.2006 – powołanie do pierwszej rady nadzorczej spółki notowanej na GPW
14.10.2006 – poprowadzenie pierwszego szkolenia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5.02.2007 – uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta
7.01.2009 – powołanie do pierwszej rady nadzorczej firmy rodzinnej
6.11.2011 – pierwsza edycja Konferencji Rada Nadzorcza
30.01.2018 – powołanie do pierwszej rady nadzorczej spółki komunalnej
18.10.2018 – przyznanie srebrnej odznaki za zasługi dla województwa śląskiego
5.03.2020 – powołanie w skład zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych
27.10.2021 – 11. edycja Konferencji Rada Nadzorcza

Najdłuższy staż w radzie nadzorczej: 9 lat, 8 miesięcy, 15 dni
Najkrótszy staż w radzie nadzorczej: 3 miesiące, 26 dni

Zainteresowanych powołaniem mnie do rady nadzorczej – zapraszam do kontaktu, o mnie