30.11.2021 webinar: Komitet Audytu – formalny wymóg, czy klucz do ładu korporacyjnego?

195
views

Bezpłatne seminarium on-line: 30 listopada 2021 r., godz. 12:00-13:00

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie webinarowe dla członków Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu. Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić państwu Dobre Praktyki Komitetu Audytu 2021 (DPKA 2021), dokument który powstał pod patronatem Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów jako efekt prac przedstawicieli środowiska.

Źródło oraz dodatkowe informacje: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/webcasty/articles/Komitet-Audytu-formalny-wymog-czy-klucz-do-ladu-korporacyjnego.html