Akademia Kompetencji

W 2022 roku rozpoczynamy edukację członków rad nadzorczych!

Akademia Kompetencji Członków Rad Nadzorczych będzie odbywała się zarówno w formule online, jak i w formie szkoleń stacjonarnych.

Terminarz nabliższych spotkań:

Wrzesień 2022:

Członek rady nadzorczej na posiedzeniu – regulacje Kodeksu spółek handlowych (Katowice)
Posiedzenia, uchwały i protokoły rady nadzorczej – warsztaty (Katowice)
Członek rady nadzorczej w trudnych sytuacjach (Katowice)

Zapraszamy!