Aktualna wersja projektu zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych zwiększająca efektywność rad nadzorczych

169
views

Treść projektu nowelizacji po pracach Stałej Podkomisji do spraw nowelizacji prawa cywilnego.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zostało przewidziane w porządu obrad Sejmu na posiedzeniu zaplanowanym na 12-13 stycznia 2022 r.
#aktualizacja: przesunietę na posiedzenie Sejmu w dniach 26-27 stycznia 2022.

Treść projektu: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/spr_1515/$file/spr_1515.pdf