Aktualne informacje dla spółek komunalnych

795
views

W ostatnim czasie pojawiło się kilka ważnych informacji z perspektywy spółek komunalnych i pracowników nadzorów właścicielskich. Dla wygody – wszystkie informacje zostały zebrane w jedno miejsce.

  1. Wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej – świadczenie usług zarządzania Spółką w związku ze sprawowaniem funkcji w zarządzie Spółki – ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkamitreść oraz wideo komentarz. Spółka zadała 4 pytania m.in. w zakresie kwalifikacji wynagrodzeń, wykorzystywania samochodu służbowego, udziału w szkoleniach i ubezpieczeń D&O.
  2. Warto również zapoznać się z najważniejszymi wnioskami z kontroli przeprowadzone przez NIK w zakresie sprawozdania nadzoru właścicielskiego (zobacz szczegóły) oraz o działalności spółek komulanych (zobacz szczegóły)
  3. Na finiszu prac znajduje się nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – zwiększająca kompetencje rad nadzorczych m.in. w zakresie samodzielnego zlecania usług doradczych oraz w bardziej szczegółowe niż obecnie uprawnienia informacyjne (zobacz szczegóły). Z myślą o członkach rad nadzorczych spółek komunalnych organizujemy 9 września 2021 r. spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych poświęcone tej tematyce (zobacz szczegóły).
  4. Zapraszamy do udziału w Konferencji pt. Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych, która odbędzie się 28 września 2021 r. W programie m.in. Rada nadzorcza w spółce komunalnej – najważniejsze zadania, Rada nadzorcza a sprawozdanie finansowe, Indywidualna kontrola wspólnika – aktualne wyzwania, Sprawozdanie finansowe spółki komunalnej jako narzędzie kontroli, Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu – budowanie celów zarządczych, Najczęstsze nieprawidłowości w funkcjonowaniu nadzoru właścicielskiego w jst na podstawie postępowań kontrolnych NIK (zobacz szczegóły)
  5. Dla zainteresowanych również Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych i zarządów – ŁAD KORPORACYJNY (zobacz szczegóły)
  6. Do obejrzenia również wygłoszony podczas X Konferencji Rada Nadzorcza wykład pt. Praktyka ustalania wynagrodzeń i kontraktów menadżerskich w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych (link)