Biuletyn Rad Nadzorczych – czerwiec 2021

121
views

Szanowni Członkowie Rad Nadzorczych

W ubiegłym miesiącu rozpoczęlismy publikację comiesięcznych biuletynów dla rad nadzorczych, które ukazują się zawsze ostatniego roboczego dnia miesiąca i stanowią swoisty przewodnik dla Rad Nadzorczych na następny miesiąc. Jest zbiór syntetycznych informacji z aktualnym kalendarium wydarzeń. Zapraszam do lektury i czekam na ewentualne uwagi.

Piotr Rybicki

Zadania na czerwiec:

  1. W związku ze zbliżającym się „sezonem” Walnych Zgromadzeń na radach nadzorczych ciąży kilka obowiązków:

– ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,

– sporządzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów lub z zapisów statutu)

Ponadto warto sprawdzić czy wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia nie dobiegają końca kadencje członków zarządu i rady nadzorczej.

Walne Zgromadzenie jest to również czas, by jako rada nadzorcza, zaproponować dokonanie zmian w umowie/statucie Spółki, regulaminach zarządu czy rady nadzorczej (jeżeli takie zmiany odbywają się na WZ), czy też wprowadzić takie dokumenty w życie – jeżeli dotychczas nie obowiązywały.

Warto sprawdzić wszystkie obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem (Zwyczajnym) narzucone radzie nadzorczej przez statut/umowę.

Jest to również czas ustalania/zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.

2. Jeżeli jeszcze nie zakończyło się badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok – zaplanuj spotkanie podsumowujące z biegłym rewidentem.

3. Jeżeli jesteś w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej musisz przygotować Sprawozdanie z wynagrodzeń i poddać go ocenie przez biegłego rewidenta.

Więcej na ten temat w prezentacji p. Justyny Halaś – materiał z X Konferencji Rada Nadzorcza http://nadzorcza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Rola-rad-nadzorczych-w-przygotowaniu-sprawozdan-z-wynagrodzen-Justyna-Halas.pdf

4. Jeżeli jesteś w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej sprawdź czy nie jesteś zobligowany do wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022 (lub też następne); już za chwilę bowiem przegląd półroczny.

W wyborze może być pomocny: https://nadzorkorporacyjny.pl/wykaz-firm-audytorskich-przeprowadzajacych-badania-ustawowe-w-jednostkach-zainteresowania-publicznego-w-2020-r/

5. 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 (DPSN 2021). Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty ws. stosowania DPSN2021 muszą zostać opublikowane przez spółki do końca lipca 2021 r.

Więcej na ten temat na: https://nadzorkorporacyjny.pl/dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-gpw-2021-opublikowane/

O DPSN2021 z perspektywy rad nadzorczych rozmawialiśmy również podczas X Konferencji Rada Nadzorcza. Więcej na: https://www.youtube.com/watch?v=yKMULGY47VE&t=2s&ab_channel=Nadz%C3%B3rKorporacyjny

6. Jeżeli nie jesteś objęty ubezpieczeniem D&O – z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej – dokonaj analizy zasadności objęcia takim ubezpieczeniem kadrę kierowniczą spółki

Więcej na ten temat w prezentacji p. Sylwii Kozłowskiej – materiał z X Konferencji Rada Nadzorcza http://nadzorcza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Ubezpieczenia-DO-czlonkow-zarzadu-i-rad-nadzorczych-Sylwia-Kozlowska.pdf

Kalendarium – czerwiec 2021 :

Warto zobaczyć:

Corporate governance – po czym poznać, czy spółka gra z nami fair? https://nadzorkorporacyjny.pl/corporate-governance-po-czym-poznac-czy-spolka-gra-z-nami-fair/

Materiały z X Konferencji Rada Nadzorcza (prezentacje, video) https://nadzorkorporacyjny.pl/x-konferencja-rada-nadzorcza-materialy-pokonferencyjne/

Przyznano wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2020 i 2021 https://nadzorkorporacyjny.pl/tytuly-czlowiek-corporate-governance-2020-i-2021-przyznane/

Startują studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych i zarządów – ŁAD KORPORACYJNY https://nadzorkorporacyjny.pl/studia-podyplomowe-dla-czlonkow-rad-nadzorczych-i-zarzadow-lad-korporacyjny/

Zapraszam do kontaktu


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008