Biuletyn Rad Nadzorczych – lipiec 2021

97
views

Szanowni Członkowie Rad Nadzorczych

W maju 2021 r. rozpoczęlismy publikację comiesięcznych biuletynów dla rad nadzorczych, które ukazują się zawsze ostatniego roboczego dnia miesiąca i stanowią swoisty przewodnik dla Rad Nadzorczych na następny miesiąc. Jest zbiór syntetycznych informacji z aktualnym kalendarium wydarzeń. Zapraszam do lektury i czekam na ewentualne uwagi.

Piotr Rybicki

Zadania na lipiec:

  1. 1 lipca 2021 r. startują Proste Spółki Akcyjne.

Więcej na ten temat na: https://nadzorkorporacyjny.pl/prosta-spolka-akcyjna-od-1-lipca-2021-r/ oraz https://nadzorkorporacyjny.pl/rada-dyrektorow-w-prostej-spolce-akcyjnej/

2. Trwają Walne Zgromadzenia kwitujące sprawozdania finansowe za 2020 rok (o przesunietych terminach dla spółek niegiełdowych na https://nadzorkorporacyjny.pl/przesuniete-terminy-sprawozdawcze-za-2020-rok/). Na radach nadzorczych ciąży kilka obowiązków:

– ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,

– sporządzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów lub z zapisów statutu)

Ponadto warto sprawdzić czy wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia nie dobiegają końca kadencje członków zarządu i rady nadzorczej.

Walne Zgromadzenie jest to również czas, by jako rada nadzorcza, zaproponować dokonanie zmian w umowie/statucie Spółki, regulaminach zarządu czy rady nadzorczej (jeżeli takie zmiany odbywają się na WZ), czy też wprowadzić takie dokumenty w życie – jeżeli dotychczas nie obowiązywały.

Warto sprawdzić wszystkie obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem (Zwyczajnym) narzucone radzie nadzorczej przez statut/umowę.

Jest to również czas ustalania/zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.

3. W spółkach giełdowych (JZP) zbliża sie przegląd półroczny sprawozdania finansowego. To czas wzmorzonej pracy komitetów audytu (zobacz: https://komitetaudytu.com.pl/2020/01/swiateczno-noworoczny-prezent-dla-komitetow-audytu-jzp/). Jeżeli nie wybrano jeszcze audytora do badania sprawozdania za 2021 (i 2022 ) rok – to ostatni moment na dokonanie takiej czynności. Warto wtedy skorzystać z https://nadzorkorporacyjny.pl/wykaz-firm-audytorskich-przeprowadzajacych-badania-ustawowe-w-jednostkach-zainteresowania-publicznego-w-2020-r/

5. 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 (DPSN 2021). Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty ws. stosowania DPSN2021 muszą zostać opublikowane przez spółki do końca lipca 2021 r.

Więcej na ten temat na: https://nadzorkorporacyjny.pl/dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-gpw-2021-opublikowane/

O DPSN2021 z perspektywy rad nadzorczych rozmawialiśmy również podczas X Konferencji Rada Nadzorcza. Więcej na: https://www.youtube.com/watch?v=yKMULGY47VE&t=2s&ab_channel=Nadz%C3%B3rKorporacyjny

6. Na 27 października 2021 r. zaplanowana jest 11. edycja Konferencji Rada Nadzorcza – więcej na: https://nadzorcza.pl/

Warto zobaczyć:

Opublikowano nowy projekt zmian w KSH https://nadzorkorporacyjny.pl/jest-nowy-projekt-zmian-w-ksh/

Materiały z X Konferencji Rada Nadzorcza (prezentacje, video) https://nadzorkorporacyjny.pl/x-konferencja-rada-nadzorcza-materialy-pokonferencyjne/

Przyznano wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2020 i 2021 https://nadzorkorporacyjny.pl/tytuly-czlowiek-corporate-governance-2020-i-2021-przyznane/

Startują studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych i zarządów – ŁAD KORPORACYJNY https://nadzorkorporacyjny.pl/studia-podyplomowe-dla-czlonkow-rad-nadzorczych-i-zarzadow-lad-korporacyjny/

Zapraszam do kontaktu


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008