Biuletyn Rad Nadzorczych – maj 2021

318
views

Szanowni Członkowie Rad Nadzorczych

Rozpoczynam publikację comiesięcznych biuletynów dla rad nadzorczych, które będą ukazywały się zawsze ostatniego roboczego dnia miesiąca i będą stanowiły swoisty przewodnik dla Rad Nadzorczych na następny miesiąc. Będzie to zbiór syntetycznych informacji z aktualnym kalendarium wydarzeń. Zapraszam do lektury i czekam na ewentualne uwagi.

Piotr Rybicki

Zadania na maj:

  1. W związku ze zbliżającym się „sezonem” Walnych Zgromadzeń na radach nadzorczych ciąży kilka obowiązków:

– sporządzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ((jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów lub z zapisów statutu),

– ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,

Więcej na ten temat na najbliższym spotkaniu Klubu Członków Rad Nadzorczych https://nadzorkorporacyjny.pl/spotkanie-klubu-czlonkow-rad-nadzorczych-12-maja-2021-r-on-line/

Ponadto warto sprawdzić czy wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia nie dobiegają końca kadencje członków zarządu i rady nadzorczej.

Walne Zgromadzenie jest to również czas, by jako rada nadzorcza, zaproponować dokonanie zmian w umowie/statucie Spółki, regulaminach zarządu czy rady nadzorczej (jeżeli takie zmiany odbywają się na WZ), czy też wprowadzić takie dokumenty w życie – jeżeli dotychczas nie obowiązywały.

Jest to również czas ustalania/zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.

2. Jeżeli jeszcze nie zakończyło się badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok – zaplanuj spotkanie podsumowujące z biegłym rewidentem.

3. Jeżeli jesteś w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej musisz przygotować Sprawozdanie z wynagrodzeń i poddać go ocenie przez biegłego rewidenta.

Więcej na ten temat w prezentacji p. Justyny Halaś – materiał z X Konferencji Rada Nadzorcza http://nadzorcza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Rola-rad-nadzorczych-w-przygotowaniu-sprawozdan-z-wynagrodzen-Justyna-Halas.pdf

4. Jeżeli nie jesteś objęty ubezpieczeniem D&O – z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej – dokonaj analizy zasadności objęcia takim ubezpieczeniem kadrę kierowniczą spółki

Więcej na ten temat w prezentacji p. Sylwii Kozłowskiej – materiał z X Konferencji Rada Nadzorcza http://nadzorcza.pl/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Ubezpieczenia-DO-czlonkow-zarzadu-i-rad-nadzorczych-Sylwia-Kozlowska.pdf

Kalendarium – maj 2021 :

Warto zobaczyć:

Przyznano wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2020 i 2021 https://nadzorkorporacyjny.pl/tytuly-czlowiek-corporate-governance-2020-i-2021-przyznane/

Startują studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych i zarządów – ŁAD KORPORACYJNY https://nadzorkorporacyjny.pl/studia-podyplomowe-dla-czlonkow-rad-nadzorczych-i-zarzadow-lad-korporacyjny/

Rozmowa z Piotrem Rybickim na łamach portalu PulsHR.pl https://nadzorkorporacyjny.pl/rady-nadzorcze-blizej-spolek-pomoglo-cos-czego-nikt-sie-nie-spodziewal/

Zapraszam do kontaktu


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008