Biuletyn Rad Nadzorczych – wrzesień 2021

635
views

Szanowni Członkowie Rad Nadzorczych

W maju 2021 r. rozpoczęlismy publikację comiesięcznych biuletynów dla rad nadzorczych, które ukazują się zawsze ostatniego roboczego dnia miesiąca i stanowią swoisty przewodnik dla Rad Nadzorczych na następny miesiąc. Jest zbiór syntetycznych informacji z aktualnym kalendarium wydarzeń. Zapraszam do lektury i czekam na ewentualne uwagi. Zapraszamy również do społeczności rad nadzorczych na potralu LinkedIn.

Piotr Rybicki

Zadania na wrzesień:

1. Do końca września, w spółkach w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, musi odbyć się Walne Zgromadzenia kwitujące sprawozdania finansowe za 2020 rok (o przesunietych terminach dla spółek niegiełdowych na https://nadzorkorporacyjny.pl/przesuniete-terminy-sprawozdawcze-za-2020-rok/). Na radach nadzorczych ciąży kilka obowiązków:

– ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,

– sporządzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów lub z zapisów statutu)

Ponadto warto sprawdzić czy wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia nie dobiegają końca kadencje członków zarządu i rady nadzorczej.

Walne Zgromadzenie jest to również czas, by jako rada nadzorcza, zaproponować dokonanie zmian w umowie/statucie Spółki, regulaminach zarządu czy rady nadzorczej (jeżeli takie zmiany odbywają się na WZ), czy też wprowadzić takie dokumenty w życie – jeżeli dotychczas nie obowiązywały.

Warto sprawdzić wszystkie obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem (Zwyczajnym) narzucone radzie nadzorczej przez statut/umowę.

Jest to również czas ustalania/zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.

2. Wracamy ze spotkaniami Klubu Członków Rad Nadzorczych. O jesiennych planach można przeczytać na strobnie https://nadzorkorporacyjny.pl/klub-czlonkow-rad-nadzorczych-jesien-2021/ Najbliższe spotkanie odbędzie się w Krakowie – 9 wrzesnia 2021 r. i będzie poświęcone planowanym zmianom w Kodeksie Spółek Handlowych – zapraszamy człoków rad nadzorczych – szczegóły na https://nadzorkorporacyjny.pl/klub-czlonkow-rad-nadzorczych-w-krakowie/ Aktualny projekt nowelizacji na stronie https://nadzorkorporacyjny.pl/jest-nowy-projekt-zmian-w-ksh/

3. Powoli zbliża się czas wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 rok. Już teraz warto zaplanować czas na spotkanie poświęcone tej tematyce – 22 września 2021 r. https://nadzorkorporacyjny.pl/spotkanie-klubu-czlonkow-rad-nadzorczych-22-wrzesnia-2021-r-on-line/

Wybierając biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego warto posłużyć się dostępnymi wskazówkami np. https://nadzorkorporacyjny.pl/cztery-kroki-do-zwiekszenia-skutecznosci-procesu-wyboru-bieglego-rewidenta/

Pomocny może być również https://nadzorkorporacyjny.pl/ranking-audytorow-2021/ który pozwoli określić katalog podmiotów do których skierujemy zapytanie.

5. Portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem Konferencji Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych, która odbędzie się 28 września 2021 r. Więcej o wydarzeniu na stronie organizatora: https://nadzor.administracjapubliczna.pl/

4. 11 października 2021 r. zapraszamy na dzień otwarty online Studiów Podyplomowych dla członków rad nadzorczych i zarządów – ŁAD KORPORACYJNY. Więcej o studiach na: https://nadzorkorporacyjny.pl/studia-podyplomowe-dla-czlonkow-rad-nadzorczych-i-zarzadow-lad-korporacyjny/

6. Na 27 października 2021 r. zaplanowana jest 11. edycja Konferencji Rada Nadzorcza – więcej na: https://nadzorcza.pl/

Kalendarium – wrzesień 2021 :

Warto zobaczyć:

Rada nadzorcza komitetami stoi! https://nadzorkorporacyjny.pl/rada-nadzorcza-komitetami-stoi/ oraz https://nadzorkorporacyjny.pl/komitety-w-radach-nadzorczych-spolek-z-wig-20-2021/

Świadczenie usług zarządzania Spółką w związku ze sprawowaniem funkcji w zarządzie Spółki – komentarz https://nadzorkorporacyjny.pl/swiadczenie-uslug-zarzadzania-spolka-w-zwiazku-ze-sprawowaniem-funkcji-w-zarzadzie-spolki-komentarz/

DPSN 2021 a rady nadzorcze https://nadzorkorporacyjny.pl/dpsn2021-jak-prezentuja-sie-rady-nadzorcze/

Materiały z X Konferencji Rada Nadzorcza (prezentacje, video) https://nadzorkorporacyjny.pl/x-konferencja-rada-nadzorcza-materialy-pokonferencyjne/

Przyznano wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2020 i 2021 https://nadzorkorporacyjny.pl/tytuly-czlowiek-corporate-governance-2020-i-2021-przyznane/

Startują studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych i zarządów – ŁAD KORPORACYJNY https://nadzorkorporacyjny.pl/studia-podyplomowe-dla-czlonkow-rad-nadzorczych-i-zarzadow-lad-korporacyjny/

Zapraszam do kontaktu